גרגורי מיניסיאן

כתובת:
רח' הרב קוק 12 מול מתנס גרס, מעלות
טל' 054-2281607