קטגוריה :
אחר
ניסיון קודם :
ללא ניסיון
השכלה :
לא רלוונטי
אזור גאוגרפי :
נהריה

היקף משרה: 75%
דרגת המשרה: 12-13 מנהלי.
תיאור התפקיד:
ביצוע עבודות ניקיון ביחידות ביה"ח. ביצוע העבודה בהתאם לסידורי העבודה ועפ"י הוראות הממונה. ביצוע הניקיון בהתאם לצרכים המיוחדים במחלקה כולל ניקיון שגרתי וניקיון יסודי, לפי הוראות הממונה ותכנית עבודה נתונה. שימוש בחומרי ניקוי וחיטוי ובמכשור מכני עפ"י צרכי העבודה, הוראות הממונה, והוראות הקבע הקיימות.
ביצוע העבודה תוך שמירה על כללי הבטיחות כגון שימוש בכפפות, משקפי מגן, נעליים סגורות, לבוש סטרילי. עשוי/ה לבצע עבודות מיוחדות בתחום הניקיון לפי הוראות הממונה. ביצוע התפקיד כעובד/ת יחיד/ה או כחלק מצוות. מתן דיווח לממונה על ליקויים המתגלים בעבודה. ביצוע תפקידים נוספים לפי הוראות הממונה.
דרישות המשרה
=========================================
השכלה:
----------------------------------------
ללא

שפות:
------------------------------------------
ידיעה בסיסית של השפה העברית

כישורים אישיים:
----------------------------------------
כושר לקיים יחסי אנוש תקינים.
כושר ארגון וסדר.

? מועד תחילת העבודה: מיידי

מועד אחרון להגשה 3.06.21

שלח/י בקשה

(קובץ עד 2M)