קטגוריה :
חינוך| הדרכה
ניסיון קודם :
שנה עד שלוש
השכלה :
השכלה מקצועית
אזור גאוגרפי :
מעלות תרשיחא

כפיפות: אגף חינוך

 

תיאור התפקיד

 • סיוע לתלמידים בעלי בעיות רפואיות או לתלמידים שהעסקתם אושרה לצורך סיוע רפואי בתפקודם הפיזי היומיומי.
 • סיוע באורח שוטף לתלמיד אחד (או יותר בכפוף להחלטת הוועדה הבינמשרדית ובכפוף לקבלת ההדרכה הייעודית המתאימה לכל ילד, כמפורט בסעיף ה? להלן), באותה כיתת לימוד בעת ובעונה אחת.
 • הסייעים/ות הרפואיים/יות מהווים/ות את זרועם הארוכה של ההורים בביצוע פעולות טיפוליות מוגדרות ו/או השגחה למניעת מצבי סיכון בתלמיד בעל צרכים רפואיים ייחודיים בעת שהותו במוסד החינוכי.
 • ביצוע פעולות טיפוליות מוגדרות ו/או השגחה למניעת סיכון בהתאם לחוזר מנכ?ל משרד הבריאות 48/09 ?מתן אישור למלווה אישי לביצוע פעולות טיפוליות? בגרסתו העדכנית.
 • הפעולות המאושרות לביצוע הינן אישיות וייעודיות למטופל ולמטפל בו. בכפוף לקבלת ההדרכה המתחייבת על פי חוזר מנכ?ל משרד הבריאות לעיל. עם זאת ייתכן והמלווה האישי יידרש ללוות במקביל יותר מילד אחד על פי קביעת הוועדה הבין משרדית, ובכפוף לקבלת ההדרכה הייעודית המתאימה לכל ילד.
 • עידוד התלמיד לעצמאות טיפולית, בשיתוף הגורם הרפואי, ובהתאם לגילו, מהות מחלתו ובתיאום עם הוריו.

הדרכה נדרשת

הדרכה ייעודית של הסייעת הרפואית לקראת כל שנת לימודים בידי אח/ות מוסמך/ת במוסד רפואי מורשה ומוכר על ידי משרד הבריאות בו מקבל המטופל טיפול הרפואי בהתאם לחוזר מנכ?ל משרד הבריאות 48/09 הנ?ל, והמצאת אישור חתום על ידי המוסד הרפואי המסמיך, טרם תחילת העסקתו/ה בפועל.

מועד אחרון להגשה: 8.07.21

 

 

 

 

 

 

תנאי סף

 • יכולת לעבוד עם ילדים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים.
 • בריאות תקינה בכפוף לנוהל העסקה ברשויות המקומיות.
 • כפוף לאישור תקן משרד החינוך.
 • אישור משטרה לעבודה עם קטינים, לפי החוק למניעת העסקת עברייני מין במוסדות חינוך.
 • השכלה: 11 שנות לימוד, לפחות.

תושב/ת מעלות תרשיחא ? יתרון

שלח/י בקשה

(קובץ עד 2M)