אנו מאמינים כי אתם, הצעירים, צריכים ויכולים להוות כוח מוביל בעירנו. דבר זה יושג בעזרת שילוב של עשייה והתנדבות למען הקהילה. 

מרכז צעירים מפעיל תכנית של מעורבות חברתית שבה אנו קוראים לכל הצעירים בעיר לבוא ולקחת חלק בעשייה למען הקהילה והצעירים.